Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

feniculum
feniculum
4114 d395 500
Reposted fromsavatage savatage viamalinowowa malinowowa

November 15 2017

feniculum
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

November 12 2017

feniculum
    
GET THERE FASTER!!
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola

November 05 2017

3433 de22 500

chibird:

To all the amazing friends!! 💖 They make the tough times possible and raise you up when you need it the most!

Webtoon | Patreon | Instagram

Reposted frommaswartz maswartz viaagatojaa agatojaa
feniculum
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaagatojaa agatojaa
feniculum
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
feniculum
Reposted fromdogs dogs viamaccka maccka

October 16 2017

feniculum
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
feniculum
  
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola

October 12 2017

feniculum
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

October 11 2017

7982 2c05
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola

October 06 2017

0729 1fd1
feniculum
4098 4063 500
Reposted frompiehus piehus viamaccka maccka

September 20 2017

feniculum

September 18 2017

feniculum
1715 7f5f
Reposted fromohwhat ohwhat viagdziejestola gdziejestola

September 03 2017

6815 1fe4 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viamoai moai

August 30 2017

feniculum
9633 1be1
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaSkydelan Skydelan
feniculum
9639 64d3
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaSkydelan Skydelan
feniculum
5042 f782
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl