Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

feniculum
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viagdziejestola gdziejestola

August 27 2017

feniculum
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji –powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
Reposted frombemotivated bemotivated viagdziejestola gdziejestola
feniculum
8070 5b25

August 23 2017

feniculum

August 22 2017

feniculum
6682 860d
Reposted fromsonaive sonaive viaaniuszka aniuszka
feniculum
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories vianataliana nataliana

August 21 2017

feniculum
4926 b643
Reposted fromsoSad soSad viamaccka maccka
feniculum
           
so no one told you life was gonna be this way...
Reposted fromfriends friends viamaccka maccka

August 17 2017

feniculum
feniculum
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
feniculum
5793 195a
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola
feniculum
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamaccka maccka
feniculum
Reposted frombluuu bluuu viamaccka maccka
feniculum
feniculum
Reposted frombluuu bluuu viamaccka maccka
feniculum
1412 fd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamaccka maccka

August 01 2017

feniculum
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
feniculum
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
feniculum
7469 dc7f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamaccka maccka

July 30 2017

feniculum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl