Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

feniculum

Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą.
— Ania Przybylska
feniculum
feniculum
this.
Reposted fromikari ikari viagdziejestola gdziejestola
feniculum

"Czasami to jest tak, że aby cokolwiek w życiu zmienić, musimy zmienić wszystko..."

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
feniculum
feniculum
I'm weird and sensitive
feniculum

June 10 2017

feniculum
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viavaka vaka

June 08 2017

feniculum
feniculum
Reposted fromtowo85 towo85 viapelnaradosci pelnaradosci

June 07 2017

feniculum
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahoneybunny honeybunny
feniculum
1510 847f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
feniculum
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagatojaa agatojaa
feniculum
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.

June 05 2017

June 04 2017

1003 3e6e 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viay-xcv-y y-xcv-y
feniculum
feniculum
8247 7b91 500
Reposted fromoll oll viapsikusrene psikusrene
feniculum
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viapsikusrene psikusrene
feniculum
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl