Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

feniculum
6770 93eb 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
feniculum
1334 9358 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaSzczurek Szczurek
feniculum
2740 cc8e 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaSzczurek Szczurek

May 24 2019

May 22 2019

feniculum
4531 e357
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelix psychedelix

May 21 2019

feniculum
9246 93a0 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
feniculum
Reposted fromshakeme shakeme viaurban-cities urban-cities

May 20 2019

feniculum
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viadontforgot dontforgot
feniculum
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viaoxytocin oxytocin
feniculum
Wydawało mu się, że należę do niego. Ale tak naprawdę nigdy nie miał mnie na własność.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahoneybunny honeybunny

May 18 2019

feniculum
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaitmakesmecalm itmakesmecalm
feniculum

May 17 2019

feniculum
feniculum
9303 c8cb 500
Best of both worlds
Reposted fromanabee anabee viaewelina ewelina
feniculum
Reposted fromshakeme shakeme viaurban-cities urban-cities
feniculum
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viatellmetruth tellmetruth
feniculum
8835 0bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatellmetruth tellmetruth
feniculum
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viatellmetruth tellmetruth
feniculum
way harder
Reposted fromcube cube viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl