Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

feniculum
Yosemite National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaweruskowa weruskowa

September 22 2018

feniculum
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
feniculum

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre vianieobecnosc nieobecnosc
feniculum

Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: 

„Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” 

Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.

https://volantification.pl/2016/10/09/jak-masz-miec-byle-jakie-oparcie-to-lepiej-oprzyj-sie-o-sciane
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
feniculum
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viakmj kmj

September 20 2018

feniculum
3726 90d8
Reposted fromonlyman onlyman viatysiace-mysli tysiace-mysli
feniculum
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viaaudacityofhuge audacityofhuge
feniculum
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
feniculum
8914 1e29
GG:)
Reposted fromseriale seriale viafoodforsoul foodforsoul
feniculum
2588 7d54
Reposted frommagdenvja magdenvja viaMashe Mashe
feniculum
feniculum
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola

September 19 2018

feniculum
feniculum
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viaretaliate retaliate
feniculum
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
feniculum

Alberta,Canada

September 18 2018

feniculum

September 17 2018

feniculum
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaFuel Fuel
feniculum
feniculum
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz - "Cześć, co słychać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatojaa agatojaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl