Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

feniculum
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamykingdom mykingdom

March 10 2019

feniculum
8963 aa71 500
feniculum
4870 552c
Reposted frombrumous brumous viaweruskowa weruskowa
feniculum
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viagdziejestola gdziejestola

March 08 2019

feniculum
1632 d366 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaweruskowa weruskowa
feniculum
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
feniculum
3166 e474 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
feniculum
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viamalinowowa malinowowa

February 22 2019

feniculum
3166 e474 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialemkove lemkove
feniculum
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
feniculum
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaweruskowa weruskowa
feniculum
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweruskowa weruskowa

February 20 2019

feniculum
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
feniculum
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"

February 17 2019

feniculum
8541 feef
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
feniculum
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viamalinowowa malinowowa

February 13 2019

feniculum
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
feniculum
7611 f9e2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaurban-cities urban-cities
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl