Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

feniculum
before...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
feniculum

May 17 2018

feniculum
9302 0086 500
feniculum
feniculum
2642 d6f3 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamaccka maccka

May 14 2018

feniculum
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viaweruskowa weruskowa

May 12 2018

feniculum
an easy light, the salty air, the soothing sound of the ocean

May 06 2018

feniculum
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viamalinowowa malinowowa

May 04 2018

2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaagatojaa agatojaa
feniculum
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaagatojaa agatojaa
feniculum
4390 5543

May 02 2018

feniculum
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viaczescdowidzenia czescdowidzenia
feniculum

April 25 2018

feniculum
Nie musisz być najlepszy ze wszystkich. Wystarczy, że będziesz trochę lepszym sobą, niż byłeś wczoraj.
Reposted fromdistraacted distraacted viaweruskowa weruskowa

April 22 2018

feniculum
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
Reposted fromthebelljar thebelljar viagdziejestola gdziejestola

April 17 2018

feniculum
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viachrzrzrz chrzrzrz
1214 a779

awake-society:

Make your choice

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaweruskowa weruskowa

April 15 2018

feniculum
8094 fb93 500
Reposted fromorety orety viaitmakesmecalm itmakesmecalm
feniculum
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl