Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

2087 910b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
feniculum
9370 7658 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa

January 17 2018

feniculum
feniculum
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viaitmakesmecalm itmakesmecalm
feniculum
9792 a4ef
Reposted fromyouuung youuung viaitmakesmecalm itmakesmecalm

January 16 2018

2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viamalinowowa malinowowa
feniculum
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamalinowowa malinowowa
feniculum
Vertigo by Kasia Derwińska
Reposted fromcorvax corvax viaweruskowa weruskowa
feniculum
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viachrzrzrz chrzrzrz
feniculum
3220 5342 500
Reposted fromoutoflove outoflove viachrzrzrz chrzrzrz
feniculum
9543 2f0c

January 06 2018

feniculum
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
feniculum
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viaitmakesmecalm itmakesmecalm

January 02 2018

feniculum
feniculum
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viaweruskowa weruskowa
feniculum
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamalinowowa malinowowa
feniculum
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweruskowa weruskowa
feniculum
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
feniculum
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaweruskowa weruskowa
feniculum
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl