Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

feniculum
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
feniculum
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaccka maccka

June 18 2017

feniculum
Reposted fromshieep shieep viagdziejestola gdziejestola
feniculum
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viagdziejestola gdziejestola
feniculum
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
feniculum
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaccka maccka
feniculum
1409 1c14
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
6606 37dd
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
feniculum
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

feniculum

Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą.
— Ania Przybylska
feniculum
feniculum
this.
Reposted fromikari ikari viagdziejestola gdziejestola
feniculum

"Czasami to jest tak, że aby cokolwiek w życiu zmienić, musimy zmienić wszystko..."

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
feniculum
feniculum
I'm weird and sensitive
feniculum

June 10 2017

feniculum
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viavaka vaka

June 08 2017

feniculum
feniculum
Reposted fromtowo85 towo85 viapelnaradosci pelnaradosci

June 07 2017

feniculum
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahoneybunny honeybunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl