Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

feniculum
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viaFuel Fuel

March 19 2018

feniculum
4430 87ca 500

March 03 2018

feniculum
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
feniculum
9506 7cb7
Reposted fromnoone97 noone97 viagdziejestola gdziejestola

February 18 2018

Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viadjLangley djLangley
feniculum
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaamoniak amoniak
feniculum
feniculum
1568 974f 500

"Ludzie się boją. 
Że już nie potrafią poznać kogoś nowego. Że nie widać kogoś kto porwie, zauroczy, zakręci. 
Że nie ma kogoś dla kogo traci się zmysły i dech. 
Ludzie boją się, że będą sami. 
Że nie będzie dla kogo kupować bielizny i butelki wina. 
Że zakupy zawsze dla jednej osoby. 
I kawa rano też. 

Na dłuższą metę samemu jest trudno. Kogoś się, więc, do swojego świata wpuszcza, przez moment jest ulga, a później okazuje się, że nagle w tym naszym świecie powstał tłok i że trzeba trochę przewietrzyć pomieszczenia.

I znowu jest samotność. 

W tym wszystkim moim zdaniem chodzi jednak o to aby umieć żyć samodzielnie. 

Nie szukając w tej drugiej osobie ratunku czy ocalenia przed naszymi, własnymi problemami. Nie szukając jej ze strachu przed samotnością. 

Być z kimś to dla mnie wybór. Że cię chcę, mimo że potrafię dać sobie radę w życiu. 

Szczęście ciągnie do szczęścia."

 - Piotr C. pokolenieikea.com

Reposted frompanikea panikea viadeepbluex deepbluex
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viaRastaPrincess RastaPrincess
feniculum

February 17 2018

feniculum
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
feniculum
feniculum
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viajasminnie jasminnie
feniculum
6124 478b 500
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
feniculum
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
feniculum
feniculum
9174 41f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
feniculum
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viamaccka maccka
feniculum
2094 5275
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl