Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

feniculum
feniculum
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
feniculum
5793 195a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagdziejestola gdziejestola
feniculum
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamaccka maccka
feniculum
Reposted frombluuu bluuu viamaccka maccka
feniculum
feniculum
Reposted frombluuu bluuu viamaccka maccka
feniculum
1412 fd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamaccka maccka

August 01 2017

feniculum
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
feniculum
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
feniculum
7469 dc7f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamaccka maccka

July 30 2017

feniculum

July 12 2017

feniculum

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viagdziejestola gdziejestola

July 10 2017

2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viasensation sensation
feniculum
2286 2c73 500
Reposted fromvanitaas vanitaas viagdziejestola gdziejestola

July 07 2017

feniculum
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
feniculum
3954 3421
Reposted fromClary Clary viagdziejestola gdziejestola

July 01 2017

1285 7a51 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
feniculum
9477 9090
Reposted fromSzczurek Szczurek viagdziejestola gdziejestola
feniculum
9847 8c6e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl