Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

feniculum
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie splecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Rogucki, Mała
Reposted from169cm 169cm viagdziejestola gdziejestola

March 13 2017

feniculum
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski, „Kamień na kamieniu”
Reposted fromlifeless lifeless viagdziejestola gdziejestola
feniculum
9200 c1c4
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
feniculum

February 27 2017

feniculum
Przypomnij sobie uczucie po burzy. Świeżość powietrza, jego zapach i chłód. Orzeźwiającą czystość i przynoszącą ulgę lekkość. Woń mokrych liści z przyjemną nutą nasiąkniętej ziemi. To specyficzne uczucie ożywienia, które uderza cię w twarz i po raz kolejny to samo wrażenie: coś się odnawia, coś zostało oczyszczone, a ty znowu to dostrzegasz, ale odczuwasz jakby po raz pierwszy.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
4329 6294
Reposted frommaive maive viagdziejestola gdziejestola
feniculum
0238 f3bf
Reposted fromimyours imyours viagdziejestola gdziejestola

February 19 2017

(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
feniculum
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viagdziejestola gdziejestola

February 16 2017

feniculum
9471 c08d 500
feniculum
1478 4947 500
Reposted fromidaru idaru viaagatojaa agatojaa
feniculum
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viagdziejestola gdziejestola
feniculum
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
feniculum
6627 0e7c
Reposted fromstefanson stefanson viachrzrzrz chrzrzrz
feniculum
6175 1bec
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz

February 14 2017

feniculum
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaweruskowa weruskowa

July 10 2015

feniculum
5050 8e88
Reposted fromfitspro fitspro viaszalony-virus szalony-virus
feniculum
4049 742e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
feniculum
8294 7e27
Reposted fromkakus kakus viaUncertainty Uncertainty
feniculum
2957 4bb7 500
Reposted fromroxanne roxanne viaSundaySmile SundaySmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl